gemstones-intro-section-1-gem-1.40ec0d0

专家团队

我们的专家团队十分了解有色宝石形成的独特地质条件,因此能够准确找到地下矿藏,并安全开采宝石。

gemstones-intro-section-1-image-2.a20766e
gemstones-intro-section-1-image-3.053be4c-1
gemstones-intro-section-1-image-1.beb29be
gemstones-intro-section-2-gem-1.a5d27eb

创新与

技术

我们将专业知识与最新科技创新相结合,向世界证明有色宝石可以通过符合道德标准的方式开采,帮助宝石原产国和当地社区实现社会进步和经济发展。

gemstones-intro-section-2-image-2.7eaf2e0
gemstones-intro-section-2-image-3.9662bb8-1
gemstones-intro-section-2-image-1.bc68140
gemstones-intro-section-3-gem-1.3906a57
gemstones-intro-section-3-gem-2.578f1e4

负责任的开采

我们的工作方式旨在确保有色宝石产量稳定。唯有如此,面向消费者的珠宝行业才会放心创作镶嵌有色宝石的作品,有色宝石行业才能做强做大。与此同时,我们也尽可能减少宝石行业对环境的影响。

gemstones-intro-section-3-image-2.b14351a
gemstones-intro-section-3-image-3.0cb3e58-1
gemstones-intro-section-3-image-1.bcb1df9
推动行业进步
负责任的行为
矿区运营
社区项目
野生动物保育项目
鉴定分级体系

Gemfields的宝石

有何与众不同?